Fond za azil, migraciju i integraciju (AMIF)

Search form

Fond za azil, migraciju i integraciju (AMIF)

Kratki opis: 

Fond za azil, migracije i integraciju nastoji se pridonijeti učinkovitom upravljanju tijekovima migracija u Uniji kao dijelom područja slobode, sigurnosti i pravde sa zajedničkim pravilima o azilu, supsidijarnom zaštitom i privremenom zaštitom te zajedničke imigracije politika. Oslanja se na proces izgradnje razvijene sposobnosti pomoću Europskog fonda za izbjeglice, Europskog fonda za integraciju državljana trećih zemalja i Europskog fonda za povratak. Europski parlament i Vijeće 16. travnja 2014. uspostavlja Uredbu br. 516/2014 kojom se utvrđuju zajednička načela, pravila i norme u provođenju cilja.  

Proračun:

U razdoblju od 2014. do 2020. godine, proračun Programa iznosi 3,137 milijarde eura.

Korisnici: 

Pravo na sredstva Programa imaju različite skupine ljudi u koje spadaju osobe iz zemlje ili regije koja je određena za provedbu Regionalnog programa zaštite, osobe iz zemlje ili regije koja je navedena u UNHCR-ovim predviđanjima u vezi s preseljenjem i gdje bi zajednička djelovanja Unije imala značajan utjecaj na rješavanje potreba za zaštitom ili osobe koje pripadaju određenoj kategoriji obuhvaćenoj UNHCR-ovim kriterijima za preseljenje.

Aktivnosti:

  • Europski sustav azila
  • Integracija trećih zemalja i legalne migracije
  • Povratak državljana trećih zemalja u njihove zemlje porijekla