Instrument pretpristupne pomoći - IPA II

Search form

Instrument pretpristupne pomoći - IPA II

Kratki opis: 

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA II osmišljen je tako da stvori jedinstveni okvir te da pod zajedničkim instrumentom zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima olakša prelazak iz jednog statusa u drugi. Prethodna generacija ovog instrumenta završila je krajem 2013. godine, stoga je Europska unija pokrenula Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA II s ciljem stvaranja jedinstvenog okvira za zemlje kandidate i potencijalne kandidate.

Proračun: 

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, ukupan proračun programa iznosi 11,7 milijardi eura. Od ukupnog navedenog proračuna, oko 4% sredstava će biti usmjereno na programe prekogranične suradnje između zemalja korisnica programa IPA II i država članica Europske unije, sukladno njihovih prioritetima i potrebama.

Korisnici: 

Sredstva programa mogu koristiti različiti oblici potencijalnih korisnika kao što su: tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine udruge, poslovna zajednica, pogranične regije (županije), zdravstvene ustanove, socijalni partneri, jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gospodarstva te druge fizičke i pravne osobe. 

Aktivnosti:

  • Proces tranzicije prema članstvu i izgradnja kapaciteta
  • Regionalni razvoj
  • Zapošljavanje, socijalne politike i razvoj ljudskih potencijala
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Regionalna i teritorijalna suradnja