Instrument za povezivanje Europe (CEF)

Search form

Instrument za povezivanje Europe (CEF)

Kratki opis: 

CEF je novi instrument za razdoblje od 2014. do 2020. godine namijenjen ulaganju u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Osmišljen je u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije. Također, utvrđuje uvjete, načine i postupke pružanja europske financijske potpore za trans-europske mreže kako bi potporu dobili projekti od zajedničkog interesa. Drugi cilj CEF-a je omogućiti Uniji da do 2020. godine postigne smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, te povećanje energetske učinkovitosti za 20% i podizanje udjela obnovljivih energije za 20%.

Proračun:

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, raspolaže proračunom u iznosu od 29,32 milijarde eura (od čega se na transport odnose 23,2 milijarde; energiju 5,12 milijardi i telekomunikacijske mreže 1 milijarda). 

Korisnici: 

Sredstva ovog instrumenta namijenjena su financiranju projekata međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, ministarstava i udruga zaduženih za razvoj.

Aktivnosti:

  • Financiranje održivog i učinkovitog prijevoza
  • Optimiziranje integracije i povezivanje načina prijevoza
  • Izgradnja naprednih telekomunikacijskih mreža
  • Promicanje integracije unutarnjeg tržišta energije i interoperabilnosti elektične energije i plina