Instrumenti posebne potpore (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE)

Search form

Instrumenti posebne potpore

Kratki opis: 

Osim glavnih instrumenata regionalne politike – Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda, u cilju poboljšanja uvjeta pristupa financiranju poduzetnicima i regijama u EU, Europska zajednica je uvela i posebne programe: Inicijative Zajednice. Inicijative Zajednice su instrumenti koji se financiraju dijelom iz EU Strukturnih fondova, a dijelom doprinosom međunarodnih financijskih institucija. Inicijative: JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE.


Korisnici: 

  • Države članice EU: Bugarska, Republika Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka , Slovenija i Hrvatska.
  • Države članice EU, zemlje kandidati i potencijalni kandidati te zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA – Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

Aktivnosti:

  • Podrška infrastrukturnim projektima,
  • Bolji pristup financijama za razvoj mikro, malih i srednjih poduzeda u regijama EU,
  • Promicanje održivog razvoja, rasta i zapošljavanja u urbanim područjima Europe.