INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Search form


INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Kratki opis: 

Program prekogranične suradnje predstavlja instrument provedbe Kohezijske politike unutar država članica Europske unije. Temeljem ove politike, Europska unija provodi ujednačen razvoj cijele Unije jačanjem njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije kako bi potaknula rast u regijama zemalja Unije i ostalim zemljama sudionicama programa. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora provodit će se u financijskom razdoblju 2014. - 2020. kao jedan od programa IPA II. Novost u odnosu na prethodno financijsko razdoblje je ta da su bilateralni IPA programi Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Bosna i Hercegovina uspostavljeni kao jedan trilateralni program koji objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države, dok su prije funkcionirali kao zasebni programi. U novom financijskom razdoblju Hrvatska je zadužena za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobrila je Europska komisija 24. studenog 2015. godine.

Proračun:

Ukupni programski proračun ovisan je o alokaciji financijskih sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora  namijenjeno je 67.241.552 eura, od čega 57.155.316 eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 10.086.236 eura iz nacionalnog sufinanciranja.

Korisnici:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti odgovorna za poticanje svih oblika inovacija (uključujući tehnološke, organizacijske i socijalne inovacije);
 • Javni, privatni i civilni sektor poput: poduzeća, organizacije koje se bave javnim zdravstvom i socijalnim uslugama;
 • Regionalne razvojne agencije;
 • Regionalne energetske agencije;
 • Agencije u području transporta i mobilnosti;
 • Sveučilišta, istraživački instituti i zavodi za visoko obrazovanje, obrazovne ustanove, osnovne i srednje škole;
 • Poduzetničkih inkubatora i inovacijski centri;
 • Subjekti poslovne podrške i organizacije koje predstavljaju mala i srednja poduzeća i poslovnu zajednicu;
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Javne ustanove u kulturi;
 • Nevladine neprofitne organizacije;
 • Ostali dionici zaduženi za razvoj regionalne inovacijske infrastrukture i kapaciteta.
Aktivnosti:

 • Zapošljavanje, mobilnost radne snage, socijalna uključenost, unaprjeđivanje zdravstvenih i socijalnih usluga;
 • Okoliš, prilagođavanje klimatskim promjenama, sprečavanje rizika od prirodnih katastrofa;
 • Održivi razvoj turizma, očuvanje prirodne i kulturne baštine;
 • Održivost transporta i javne infrastrukture;
 • Mladi i obrazovanje;
 • Lokalne i regionalne samouprave, strateško planiranje i administrativni kapaciteti;
 • Poticanje konkurentnosti i razvoj malog i srednjeg poduzetništva;
 • Poticanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i korištenje ICT tehnologije.

Izvor: Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.