INTERREG IPA Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

Search form

INTERREG IPA Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

Kratki opis: 
Program prekogranične suradnje predstavlja instrument provedbe Kohezijske politike unutar država članica Europske unije. Temeljem ove politike, Europska unija provodi ujednačen razvoj cijele Unije jačanjem njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije kako bi potaknula rast u regijama zemalja Unije i ostalim zemljama sudionicama programa. Kako bi se ojačala učinkovitost Kohezijske politike Europske unije, pokrenut je ovaj program koji je u programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine funkcionirao pod nazivom INTERREG IVC. Međuregionalno financiranje nastavljeno je u razdoblju od 2014. do 2020. godine pod nazivom IPA II Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. Programsko područje novog Interreg IPA programa stavlja naglasak na osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene pozitivnih iskustava između dviju država sudionica programa. Novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje je to da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela, odnosno ona koordinira proces izrade ključnog programskog dokumenta, a čija je izrada započela uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Sam program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine. 

Proračun:

Ukupni programski proračun ovisan je o alokaciji financijskih sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i program Hrvatska - Srbija namijenjeno je 40.344.930 eura, od kojih 34.293.188 eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 6.051.174 eura iz nacionalnog sufinanciranja.

Korisnici:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti odgovorna za poticanje svih oblika inovacija (uključujući tehnološke, organizacijske i socijalne
  inovacije);
 • Javni, privatni i civilni sektor poput: poduzeća, organizacije koje se bave javnim zdravstvom i socijalnim uslugama;
 • Regionalne razvojne agencije;
 • Regionalne energetske agencije;
 • Agencije u području transporta i mobilnosti;
 • Sveučilišta, istraživački instituti i zavodi za visoko obrazovanje, obrazovne ustanove, osnovne i srednje škole;
 • Poduzetničkih inkubatora i inovacijski centri;
 • Subjekti poslovne podrške i organizacije koje predstavljaju mala i srednja poduzeća i poslovnu zajednicu;
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Javne ustanove u kulturi;
 • Nevladine neprofitne organizacije;
 • Ostali dionici zaduženi za razvoj regionalne inovacijske infrastrukture i kapaciteta.

Aktivnosti:

 • Zapošljavanje, mobilnost radne snage, socijalna uključenost, unaprjeđivanje zdravstvenih i socijalnih usluga;
 • Okoliš, prilagođavanje klimatskim promjenama, sprečavanje rizika od prirodnih katastrofa;
 • Održivi razvoj turizma, očuvanje prirodne i kulturne baštine;
 • Održivost transporta i javne infrastrukture;
 • Mladi i obrazovanje;
 • Lokalne i regionalne samouprave, strateško planiranje i administrativni kapaciteti;
 • Poticanje konkurentnosti i razvoj malog i srednjeg poduzetništva;
 • Poticanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i korištenje ICT tehnologije.