INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Search form

INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Kratki opis: 

Program
prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020. novost je u odnosu na program iz prethodne financijske perspektive 2007. - 2013., budući da se ta suradnja temeljila na kontekstu multiregionalnog IPA programa za Jadransku prekograničnu suradnju te programa transnacionalne suradnje Mediterana i Jugoistočne Europe. U provedbi programa slijede se pravila i mjere koje se odnose na provedbu i programiranje ciljeva unutar Kohezijske politike. Program novog financijskog razdoblja fokus stavlja na razmjenu steknutih znanja i iskustava, zatim na daljnje razvijanje i provedbu pilot aktivnosti uz testiranje izvedivosti novih politika, proizvoda i usluga. Program će pridonijeti oslobođenju "potencijala plavog rasta" kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva. Uz zajedničke napore dviju država postići će se bolji rezultati u održivosti turizma i boljem prostornom raspodjelu posjetitelja u regiji. Ujedno će se stvoriti bolji uvjeti za adekvatniji razvoj pomorskog prometa. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. godine. 

Proračun:

Ukupni programski proračun ovisan je o alokaciji financijskih sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i program Italija - Hrvatska namijenjeno je 236.890.849 eura, od čega se iznos od 201.357.220 eura odnosi na sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 35.533.629 eura iz nacionalnog sufinanciranja.

Korisnici:

 • Tijela javne vlasti i povezani subjekti;
 • Regionalne razvojne agencije;
 • Mali i srednji poduzetnici;
 • Gospodarske komore i druge organizacije;
 • Tehnološki i istraživački instituti te sveučilišta;
 • Nevladine organizacije;
 • Hitne službe i centri obalne straže, usluge prijevoza i transporta;
 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Javne ustanove u kulturi;
 • Obrazovanje i edukacije.

Aktivnosti:

 • Nove platforme, mreže i pomoćne platforme za unaprjeđivanje  rezultata u području plavog gospodarstva;
 • Stvaranje prekograničnih lanaca opskrbe ulaganjem u istraživanje i inovacije;
 • Uspostavljanje boljeg koordiniranog kolektivnog planiranja u slučajevima opasnosti i pripremljenosti za opasnosti od poplava;
 • Razvoj prekograničnih održivih turističkih proizvoda i usluga;
 • Veza između manje popularnih turističkih itinerara i popularnih odredišta;
 • Razvoj strategija suradnje za očuvanje i promicanje prirodnog i kulturnog nasljeđa;
 • Razvoj modela za nadzor životinjskih vrsta i testiranje održivih modela ribogojilišta;
 • Pilot-aktivnosti implementacije tehnologija usmjerenih otkrivanju morskog otpada;
 • Usklađene administrativne procedure i unaprjeđenje lučkog sustava upravljanja kvalitetom za prijevoz tereta i putnika;
 • Razvoj zajedničkog prometnog centra za plovila radi nadzora prometa plovila na području i zaštite okoliša.