INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Search form

INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Kratki opis: 

Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020. nastavak je programa iz prethodne financijske perspektive 2007. - 2013. godine. U provedbi programa slijede se pravila i mjere koje se odnose na provedbu i programiranje ciljeva unutar Kohezijske politike. Program novog financijskog razdoblja primjenjuje iskustva prikupljena tijekom prethodnog financijskog razdoblja te stavlja naglasak prema jačanju i širenju postojećih mreža suradnje te uspostavi novih i čvršćih temelja za dinamičniju i dugoročniju prekograničnu suradnju. U veljači 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog dokumenta, odnosno programa suradnje koji je odobren od strane Europske komisije 7. rujan 2015. godine.

Proračun:

Ukupni programski proračun ovisan je o alokaciji financijskih sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i Program Mađarska - Hrvatska namijenjeno je 73.900.028 eura, od kojih 60.824.406 eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 13.075.622 eura iz nacionalnog sufinanciranja.

Korisnici:

  • Jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave;
  • Javna tijela, javne institucije i druge organizacije javnog interesa na svim razinama;
  • Organizacije civilnog društva;
  • Sveučilišta, fakulteti, instituti, knjižnice, istraživački centri, arhivi;
  • Gospodarske, obrtničke komore i sl. strukovna udruženja;
  • Nacionalni i regionalni parkovi, parkovi prirode, i dr.

Aktivnosti:

  • Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća;
  • Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
  • Prekogranična suradnja;
  • Obrazovanje.