IPA II - prekogranična suradnja

Search form

IPA II - prekogranična suradnja

Kratki opis: 

Za razdoblje 2007. - 2013. godine EU je otvorila novi program IPA (Instrument for Pre-Accession) koji predstavlja jedinstveni financijski instrument za financiranje programa između zemalja članica EU i zemalja kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja za članstvo. IPA komponenta II, pod nazivom prekogranična suradnja (IPA CBC), pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Republike Hrvatske (RH) i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidatkinja. S obzirom na oblik RH i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Hrvatske. 

Proračun:

Ukupna alokacija za RH u okviru IPA komponente II – prekogranična suradnja, za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosi 99,6 milijuna eura. 

Korisnici: 

Specifičnost prekogranične suradnje je da predlagatelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe i moraju pripadati sljedećim kategorijama pravnih osoba: 

 • Udruge: nevladine organizacije, udruge poslodavaca, profesionalne udruge, sindikati 
 • Ustanove: ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove 
 • Zaklade
 • Gospodarske komore, obrtničke i trgovačke komore, javni servisi za zapošljavanje
 • Tijela regionalne i lokalne vlasti (županije, gradovi, općine)
 • Regionalne razvojne agencije, poslovni inkubatori, poduzetnički centri, centri za istraživanje i razvoj te ostale organizacije za potporu poslovnom sektoru 
 • Poljoprivredne udruge i zadruge 
Aktivnosti: 

 • Poticanje prekogranične suradnje
 • Održivi razvoj okoliša
 • Razvoj tržišta - gospodarski razvoj
 • Poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU
 • Poboljšanje kvalitete života u graničnim područjima 
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih/regionalnih/nacionalnih institucija za provedbu EU programa