IPA III - regionalni razvoj

Search form

IPA III - regionalni razvoj

Kratki opis: 

Ova komponenta programa IPA podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. Ova sastavnica predstavlja nastavak programa ISPA i komponente gospodarske i socijalne kohezije programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja. Korištenje sredstava unutar komponente III programa IPA temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti. Sukladno sektorskim prioritetima u okviru Operativnih programa potrebno je identificirati prioritete i specifične mjere te financijska sredstva namijenjena za njihovu provedbu.

Proračun:

Financijska alokacija za razdoblje 2007-2013. Iznosi 347,6 milijuna eura.

Korisnici:

Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te poslovna zajednica.

Aktivnosti:

  • Unapređenje željezničkog sustava u Hrvatskoj
  • Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj
  • Tehnička pomoć
  • Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom
  • Zaštita hrvatskih vodnih resursa kroz poboljšanje vodoopskrbe te integriran sustav upravljanja otpadnim vodama
  • Poboljšanje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja
  • Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Sažetak: