LIFE+

Search form

LIFE +

Kratki opis: 

Program LIFE+ je financijski instrument Europske unije za okoliš. Trenutna faza programa LIFE + obuhvaća period između 2007. i 2013. godine te ima budžet od 2.143.409.000,00 eura. Minimalno 78% proračunskih resursa programa LIFE + mora biti upotrijebljeno za bespovratna sredstva za projekte. Za financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine program će na raspolaganju imati 3,46 milijardi eura. Tijekom proračunskog razdoblja 2007. - 2013. Europska komisija će objaviti jedan poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa LIFE + godišnje. 

Proračun:

Proračun za 2013. iznosi: 278.000.000,00 eura. Minimalno 50% ovog iznosa alocirati de se prema mjerama očuvanja prirode i biološke raznolikosti. Za Hrvatsku de se alocirati 1.250.000,00 eura. Maksimalno sufinanciranje od strane EU unutar programa LIFE + iznosi 50% ukupnih opravdanih troškova projekta, no iznimno može biti odobreno sufinanciranje od 75% za LIFE projekte Priroda koji se fokusiraju na konkretne aktivnosti očuvanja za prioritetne vrste ili tipove staništa Direktive o pticama i staništima. U okviru programa LIFE + može se financirati i oprema i to 50% od nabavne vrijednosti.

Korisnici:

  • Javna i privatna tijela, 
  • Akteri ili institucije registrirane u Europskoj uniji.

Aktivnosti:

  • Priroda i zaštita okoliša
  • Politika zaštite okoliša i upravljanja
  • Informativne i komunikacijske aktivnosti
Sažetak: