LIFE (2014.-2020.)

Search form

LIFE (2014.-2020.)

Kratki opis: 

Novi program Europske unije koji je nastavak programa LIFE+ iz proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene. Program je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. 

Proračun:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 3,46 milijardi eura. Od ukupnog proračuna, za potprogram namijenjen zaštiti okoliša osigurane su 2,59 milijarde, dok je potprogramu za klimatske promjene namijenjeno 864 milijuna eura. Gledajući ukupan iznos, to je trostruko povećanje sredstava u odnosu na program koji je bio na snazi u razdoblju od 2007. do 2013. godine. 

Korisnici:

Sredstvima iz programa LIFE mogu se koristiti javna i privatna tijela koja dolaze iz sljedećih zemalja:

 • Zemlje članice EU
 • Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su sporazumom vezane za Europski gospodarski prostor (EEA)
 • Zemlje kandidati, potencijalni kandidati i zemlje pristupnice Europskoj uniji
 • Zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva
 • Zemlje članice Europske agencije za okoliš 
Aktivnosti:

 • Efikasnost okoliša i izvora energije
 • Bioraznolikost
 • Upravljanje okolišem i informacijama
 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Klimatsko upravljanje i informacije
Sažetak: