Marco Polo II

Search form

Marco Polo II

Kratki opis: 
Provedba programa je u nadležnosti Izvršne agencije za konkurentnost i inovacije (Executive Agency for Competitiveness & Innovation - EACI) dok je Opda uprava za EK za mobilnost i promet (DG-MOVE) zadržala nadzor nad provedbom programa. Program Marco Polo II ima iste ciljeve kao prvi Marco Polo program. Osmišljen je kako bi se smanjila zagušenost intermodalnog prometnog sustava i poboljšala učinkovitost zaštite okoliša, čime se doprinosi učinkovitom i održivom prometnom sustavu.

Proračun:

Program je namijenjen za razdoblje 2007. - 2013. Proračun mu iznosi 450 milijuna €.

Korisnici:

Program je namijenjen tvrtkama u privatnom i državnom vlasništvu (primjerice; prijevoznici, špediteri, zračne luke, morske i riječne luke, udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe). Čisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene).

Aktivnosti:

  • Aktivnosti izmjene modaliteta transporta
  • Katalizatorske aktivnosti
  • Morske autoceste
  • Aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja
  • Zajedničke obrazovne aktivnosti


Sažetak: