PERIKLO

Search form

PERIKLO

Kratki opis: 

Program Periklo 2020. financira razmjene, podršku i obuke koje su namijenjene tijelima vlasti, bankama i svima ostalima uključenim u borbu protiv krivotvorenja eura u eurozoni i izvan nje. Uredba br. 331/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. godine usvaja programe razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja i stavljaju izvan snage odluke Vijeća 2001/923, 2001/924, 2006/75, 2006/76, 2006/849 i 2006/850. Nadležno tijelo u provođenju programa Periklo 2020. je OLAF. Cilj je bolja zaštita euro novčanica i kovanica u Europi i svijetu tako da se osiguraju mjere protiv krivotvorenja u cijeloj Europi koje će imati isti učinak te poštivati različite nacionalne tradicije i poboljšati suradnju nacionalnih vlasti. Također se želi unaprijediti shvaćanje relevantnih europskih i međunarodnih zakona i instrumenata.

Proračun:

U proračunskom razdoblju 2007. - 2013. program Periklo imao je budžet od 7 milijuna EUR, dok je u novom proračunskom razdoblju 2014. - 2020. programu Periklo 2020. na raspolaganju 7,34 milijuna eura. 

Korisnici:

Periklo primarno pruža pomoć:
  • Nacionalnim agencijama koje provode zakon,
  • Nacionalnim središnjim bankama,
  • Pravosudnim tijelima javnog sektora,
  • Komercijalnim bankama, mjenjačnicama te industrijama koje se bave novcem privatnog sektora.
Aktivnosti:
  • Jačanje suradnje,
  • Obuke,
  • Podizanje svijesti,
  • Tehnička, znanstvena i operativna pomoć.

Sažetak: