Pravosuđe

Search form

Pravosuđe

Kratki opis: 

Program Pravosuđe će u razdoblju od 2014. do 2020. godine doprinijeti stvaranju europskog područja pravde promicanjem pravne suradnje kroz olakšan pristup pravdi. Njime se promiče učinkovita, sveobuhvatna i dosljedna primjena propisa Unije u području pravne suradnje te građanskog i kaznenog pravosuđa. Riječ je o programu koji je nasljednik tri programa iz razdoblja 2007. - 2013., a to su: Građansko pravosuđe, Kazneno pravosuđe te Suzbijanje droga i informiranje. Program će također težiti promicanju jednakosti između žena i muškaraca te će se boriti protiv diskriminacije prema bilo kojoj osnovi.

Proračun:

Proračun programa iznosi 378 milijuna eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Korisnici: 

Osnovne skupine kojima su namijenjena sredstva programa su: tijela državne uprave, agencije, korporacije, udruge, sindikati, međunarodne organizacije, tijela lokalne i regionalne vlasti, neprofitne organizacije, istraživački centri, škole, mala i srednja poduzeća, trening centri i sveučilišta.

Aktivnosti:

  • Analitičke aktivnosti kao što je prikupljanje podataka i statistike, razvoj zajedničkih metodologija i pokazatelja ili mjerila vrijednosti
  • Aktivnosti osposobljavanja, poput razmjene osoblja, radionica, seminara, tečajeva obuke instruktora
  • Uzajamno učenje, suradnja, aktivnosti podizanja svijesti i širenja kao što su prepoznavanje i razmjena dobre prakse, inovativnih pristupa i iskustava
  • Potpora glavnim čimbenicima čije aktivnosti doprinose provedbi ciljeva Programa