Program prava, jednakosti i građanstva

Search form

Program prava, jednakosti i građanstva

Kratki opis: 

Program promiče prava koja proizlaze iz europskog građanstva, načela nediskriminacije i jednakosti između žena i muškaraca, prava na zaštitu osobnih podataka, prava djeteta, prava koja proizlaze iz potrošačkog zakonodavstva Unije i iz slobode za obavljanje poslovanja na unutarnjem tržištu. Pridonijet će daljnjem razvoju područja na kojem su jednakost i prava osoba, koja su sadržana u Ugovoru, Povelji i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, promovirana i zaštićena.

Proračun:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 439 milijuna eura.

Korisnici:

Pravo na korištenje sredstava programa imaju sva tijela i subjekti koji dolaze ih prihvatljivih zemalja sudionica, a spadaju u jednu od sljedećih skupina: agencije, udruge, međunarodne organizacije, istraživački centri, škole i sveučilišta, trening centri, neprofitne organizacije i tijela lokalne i regionalne samouprave.

Aktivnosti:

  • Trening aktivnosti (razmjene kadrova, radionice, razvoj modela obuke)
  • Uzajamno učenje, aktivnosti suradnje, razmjene dobrih praksi, peer recenzije, razvoj ICT alata
  • Aktivnosti podizanja svijesti i širenja dobre prakse, konferencije
  • Podrška za glavne aktere (ključnim europskim nevladinim organizacijama i mrežama te tijelima država članica u provedbi prava Unije)
  • Analitičke aktivnosti (istraživanja, prikupljanje podataka, izrada zajedničkih metodologija, pokazatelja, ankete, priprema vodiča)