PROGRESS - program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

Search form

PROGRESS - program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost

Kratki opis: 

Progress (Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost) je starija verzija novog programa EU Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSi). Djelovao je s ciljem pružanja financijske potpore za provedbu ciljeva Europske unije u područjima zapošljavanja i socijalnih pitanja za proračunsko razdoblje 2007. - 2013. Također je doprinosio ostvarenju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom (eng. EU Lisabon Growth and Job Strategy). 

Nova verzija programa Progress, EaSi, ima za cilj podržati napore država članica Europske unije u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja, zatim socijalnih reformi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz pružanje snažnije socijalne dimenzije unutar politika Europske unije. Navedene mjere doprinijeti će bržem rastu i većem broju novih radnih mjesta te postupnom prevladavaju siromaštva i socijalne isključenosti. U tom kontekstu program EaSi prati nastojanja država korisnica da potiču brojnija i kvalitetnija radna mjesta i jednake mogućnosti za sve. Program Zapošljavanje i socijalne inovacije obuhvaća i proširuje tri postojeća programa: Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), Europska mreža javnih službi za zapošljavanje (EURES) i Europski program mikrofinanciranja.

Proračun:

U proračunskom razdoblju 2007. - 2013. program Progress imao je budžet od 743,25 milijuna. Novi program EaSi čini 4. stup europske inicijative za zapošljavanje i socijalnu inkluziju 2014. - 2020. uz Europski socijalni fond, Fond europske pomoći za najugroženije i Europski fond za prilagodbe globalizaciji. Ukupan proračun za programsko razdoblje 2014. - 2020. iznosi 919,46 milijuna eura. Od ukupnog iznosa, Programu za zapošljavanje i socijalnu solidarnost namijenjeno je 61% sredstava; Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje EURES 18% a preostalih 21% je namijenjeno Europskom programu mikrofinanciranja. 

Korisnici:
 • Tijela regionalne i lokalne uprave;
 • Agencije i zavodi za zapošljavanje;
 • Državni statistički uredi;
 • Stručnjaci i savjetnici za istraživanja;
 • Sveučilišta i istraživački centri;
 • Mediji;
 • Nevladine udruge (poglavito udruge članice europskih mreža udruga);
 • Socijalni partneri.

Aktivnosti:
 • Analitičke aktivnosti (koje uključuju prikupljanje, kompilaciju i distribuciju statističkih podataka i indikatora), studije, izvješda i materijale za edukaciju putem interneta i drugih medija.
 • Aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje, razmjenu informacija i dobre prakse, promociju inovativnih pristupa, te organiziranje sastanaka radnih grupa i seminara na nacionalnoj i europskoj razini.
 • Pružanje podrške glavnim izvođačima programa za operativne troškove, organiziranje radnih seminara, razmjena predstavnika nacionalnih administrativnih tijela i suradnja s međunarodnim institucijama.
Sažetak: