TEMPUS IV

Search form

TEMPUS IV

Kratki opis: 

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen modernizaciji visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Program Tempus je utemeljen 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Tempus projekte predlažu hrvatska visoka učilišta u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.
Program Tempus jedna je od centraliziranih aktivnosti Europske komisije u nadležnosti Izvršene agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku na čijim mrežnim stranicama možete nadi sve informacije o programu Tempus. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Proračun:

Program se financira na godišnjoj bazi iz sljedećih financijskih instrumenata:
 • IPA
 • Europski susjedski i partnerski instrument (ENPI)
 • Development Cooperation Instrument

Korisnici:


Sljedeće ciljne skupine mogu sudjelovati u Tempus programu:
 • sveučilišna tijela;
 • administrativno osoblje sveučilišta;
 • nastavno osoblje sveučilišta;
 • djelatnici ministarstava;
 • studentske organizacije;
 • socijalni partneri;
 • privatne ili javne kompanije koje ostvaruju suradnju sa institucijama visokog obrazovanja;
 • nevladine organizacije.

Aktivnosti:

Kroz Tempus IV program mogu se financirati sljedeće vrste aktivnosti: 

1. Zajednički projekti ili Joint Projects 
2. Strukturne mjere ili Structural Measures
Sažetak: