URBACT III

Search form

URBACT III

Kratki opis: 

URBACT III program je europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Programom će se olakšati razmjena znanja i dobre prakse među gradovima i ostalim razinama vlasti u cilju promicanja integriranog održivog razvoja i poboljšanja učinkovitosti regionalne i Kohezijske politike.

Proračun: 

Program se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i nacionalnih doprinosa. Njegov ukupni proračun iznosi 96,3 milijuna eura, od čega je 74,3 milijuna eura planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22 milijuna eura od nacionalnih doprinosa.

Korisnici:

Sredstva programa mogu u realizaciji projekata koristiti veliki gradovi, gradovi, općine; niže upravne razine: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi te metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije. Kao partneri, sredstva mogu koristiti ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nacionalna i regionalna tijela vlasti te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri koji se bave urbanim pitanjima. 

Aktivnosti:

  • Izgradnja transnacionalnih mreža
  • Jačanje kapaciteta
  • Kapitalizacija i širenje informacija
Sažetak: