Zdravlje za rast (2014.-2020.)

Search form

Zdravlje za rast (2014.-2020.)

Kratki opis: 

Riječ je o programu koji financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. Radi sa državama članicama Europske unije na poticanju inovacija u sektoru zdravstva i povećanju održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanju zdravlja građana EU, te zaštiti od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Svi postupci koji će se programom provoditi moraju u potpunosti poštivati odgovornost država članica za organizacije i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi. 

Proračun:

Proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 449,39 milijuna eura. Ukupan će se iznos podijeliti između različitih ciljeva programa tijekom njegovog trajanja, a kao i kod prethodnih zdravstvenih programa, osigurati će se kroz različite oblike potpora i ugovore o javnoj nabavi. 

Korisnici:

U programu sudjeluju zemlje članice Europske unije, države kandidatkinje (Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška), Švicarska te susjedne zemlje ovisno o dogovorenim pravilima sudjelovanja u programima Unije. Prihvatljivi prijavitelji na natječaje su: tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, istraživačke i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja te druge pravne osobe. 

Aktivnosti:

  • Razvoj suradnje u procjeni zdravstvene tehnologije o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Osiguranje stručne pomoći državama članicama koje provode zdravstvene reforme
  • Jačanje zdravstvenog sustava, uključujući zdravstvene odbore
  • Postavljanje akreditacija i podrška europskim referentnim mrežama
  • Podrška aktivnostima vezanima za rijetke bolesti, uključujući i stvaranje europske referentne mreže