Besplatna publikacija o kulturnoj baštini Europe

Search form

Besplatna publikacija o kulturnoj baštini Europe

Europska kulturna baština je od neprocjenjive vrijednosti za njezine građane. Pruža priliku da se građani Europe upoznaju sa njezinom prošlošću i potiče osjećaj socijalnog i zajedničkog identiteta. S vremenom je europska kulturna baština postala osjetljiva na štetne učinke kao što su klimatske promjene, onečišćenja, prirodne katastrofe, zanemarivanja, vandalizam i turizam. Kako bi se izbjegla nepovratna šteta i gubitak, potrebno je pravovremeno djelovati na svim razinama. Europska unija je upravo svojim programom FP7, odnosno Sedmim okvirnim programom za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, poticala istraživanja i inovacijska rješenja temeljena na transnacionalnoj i međunarodnoj suradnji kako bi se kulturno naslijeđe Europe u što je moguće većoj mjeri zaštitilo. 


Slika: Google Images