Bolja zaštita protiv katastrofa za Europljane i Ruse

Search form

Bolja zaštita protiv katastrofa za Europljane i Ruse

Europske komisija, odjel ECHO za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu i Rusko ministarstvo za hitne situacije(EMERCOM) ojačali su sporazum iz 2008 o suradnji tijekom hitnim slučajevima. Obje strane su potpisale izmijenjeni sporazum - tzv Upravni aranžman - kojim se planira širenje i produbljivanje suradnje u upravljanju katastrofama. Kako bi se mogli nositi s novim izazovima, kao što je veći broj nesreća i njihov rastući utjecaj, revidirani ugovor stavlja veći naglasak na prevenciju katastrofa i pripravnost. U tom kontekstu, suradnja će biti značajno poboljšana u područjima smanjenja rizika od katastrofa, metoda procjene rizika, planiranja nepredviđenih scenarija, osposobljavanja, obrazovanja i javne svijesti.
Izvor: http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20130322b_en.htm
Slika: google images