Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Search form

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme aktivnosti koje su relevantne za korisnike ESS programa vezane su za prijavu za Oznaku kvalitete, ulazak u program Europskih snaga solidarnosti, rad s izbjeglicama, razvoj kompetencija osoba koje rade s mladima, digitalne alate, mentalno zdravlje i inkluziju.
Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.Slika: Google images