Drugo izvješće o provedbi Strategije pomorske sigurnosti EU pokazuje povećanu suradnju u sektorima i regijama

Search form

Drugo izvješće o provedbi Strategije pomorske sigurnosti EU pokazuje povećanu suradnju u sektorima i regijama

eu, pomorski promet, Akcijski plan za strategiju pomorske sigurnosti
Europska komisija i Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku usvojili su drugo izvješće o provedbi EU strategije pomorske sigurnosti. Svrha ovog radnog dokumenta je da čitateljima pruži pregled aktivnosti koje se trenutno provode na razini EU kao i na nacionalnoj razini i da razmotri provedbu Akcijskog plana za strategiju pomorske sigurnosti.

Drugo izvješće o provedbi usredotočeno je na pet prioritetnih područja identificiranih u prvom provedbenom izvješću koje je Vijeće odobrilo 2016. godine, a to su: 

  • inicijative za razmjenu informacija; 
  • izgradnja kapaciteta i razvoj sposobnosti; 
  • akcije koje podupiru razvoj sektorskih ili regionalnih strategija; 
  • istraživanja, inovacije i obuke;  
  • međuagencijske suradnje.
Izvješće se temelji na doprinosima država članica i institucija EU i zaključuje da je postignut značajan napredak u svim prioritetnim područjima. Izvješće također ukazuje na pozitivna kretanja u drugim područjima, kao što su međuinstitucionalna i regionalna suradnja, jačanje kapaciteta u trećim zemljama i razvoj civilno vojne dualne tehnologije.

Slika: Google Images