EU projekt financiran programom FP7 namijenjen konkurentnosti akvakulture

Search form

EU projekt financiran programom FP7 namijenjen konkurentnosti akvakulture

Uz pomoć akvakulture moguće je smanjenje potrebe lovljenja divlje ribe. Globalna potražnja za ribom raste te mnogim vrstama prijeti opasnost od prekomjernog izlova. Uzgojem ribe, ili akvakulturom, skida djelomično pritisak s tih fondova – polovina ribe koja se konzumira na globalnoj razini sada se uzgaja u ribogojilištima. Međutim, može se učiniti još puno više kako bi europska industrija akvakulture, koja zapošljava oko 80 000 ljudi, postala učinkovitija. Povećanjem održive i ekološke proizvodnje ribogojilišta bi mogla još više smanjiti pritisak na europske fondove divlje ribe. U tom cilju, projekt AQUAEXCEL koji financira EU povezuje znanstvenike iz područja akvakulture iz cijele Europe pri provođenju istraživanja koja pomažu uzgajivačima riba – i gospodarstvima obalnih zajednica u poboljšanju njihove konkurentnosti. AQUAEXCEL pruža istraživačima iz EU-a i pridruženih zemalja pristup vrhunskim akvakulturnim istraživačkim centrima i resursima iz Europe – uključujući mjesta testiranja, baze podataka za genomiku i sustave za prikaz slike. AQUAEXCEL ujedno radi na okupljanju vrhunskih znanstvenika iz država EU-a i drugih zemalja na zajedničkim projektima — kojima se pridonosi izvrsnom istraživanju. 
AQUAEXCEL je financiran u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske unije (2007. – 2013.). Projekt koji traje do veljače 2015. dobio je 9,2 milijuna EUR sredstava EU-a. Okuplja 17 partnera (istraživačke institute, sveučilišta i akvakulturne organizacije) iz Belgije, Češke, Francuske, Grčke, Mađarske, Irske, Nizozemske, Norveške, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine. Europska unija 1. siječnja 2014. pokrenula je novi program za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizon 2020. Tijekom sljedećih sedam godina uložit će se gotovo 80 milijardi EUR u istraživačke i inovacijske projekte kojima će se poduprijeti gospodarska konkurentnost Europe te proširiti granice ljudskog znanja.

Više o programu Horizon 2020: http://www.europski-fondovi.eu/program/horizon

Slika: Google Images