Europska komisija predlaže nova pravila za poboljšanje transparentnosti i praćenje flote EU u inozemstvo

Search form

Europska komisija predlaže nova pravila za poboljšanje transparentnosti i praćenje flote EU u inozemstvo


Europska komisija predlaže novi sustav davanja i upravljanje ovlasti koje će omogućiti vlastima bolje nadzirati kako Europska Unija vodi ribolov izvan vode Unije i međunarodnih plovila koja ribare u vodama Unije.
Glavni cilj Uredbe je kako bi bili sigurni da temeljni principi Zajedničke ribarske politike (kao što su održivost i borba protiv ilegalnog ribolova) poštuju plovila Europske Unije jesu li ribe unutar ili izvan voda Unije. Stoga Uredba propisuje jasna i precizna pravila za odobravanje i nadzor svih plovila Unije kad su ribe izvan vode Europske unije, bez obzira na to gdje se djelatnost odvija (u isključivom gospodarskom pojasu (EEZ) treće zemlje ili u visokom moru ) i pravni okvir u kojem se odvija (javni ugovor ili kroz privatne odobrenja). Uredba se očekuje da stupiti na snagu 2017. godine, nakon usvajanja u Europskom parlamentu i Vijeću.
Uredba će pružiti jasan pregled aktivnosti flote EU diljem svijeta, što će rezultirati povećanjem transparentnosti i boljem nadzoru vanjskih flote. Dio prikupljenih podataka biti će objavljeno putem online baze podataka (informacije će sadržavati ime i zastavu broda, vrstu ovlaštenja, vremenski okvir i ribolovne zone); tako da će javnost znati više o tome tko lovi što i pod kojim uvjetima diljem planeta. Što se tiče trećih zemalja plovila EU koja idu u ribolov, oni dobiti dodatnu zaštitu putem boljeg sustava autorizacije.Prijedlog obuhvaća ribolovne aktivnosti oba plovila Unije izvan vode Unije i plovila trećih zemalja unutar Unije vode. Vanjska flota Unije smatra se da obuhvaćaju oko 700 ribarskih plovila, od kojih je 300 riba javnog ribarstvu sporazuma (SFPAs).

Slika: Google images