Europski zeleni plan: Komisijin cilj za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Search form

Europski zeleni plan: Komisijin cilj za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla

Komisija je donijela akcijski plan EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”, koji je glavni rezultat europskog zelenog plana i glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna EU-a. On sadrži viziju za 2050. o smanjenju onečišćenja u svijetu na razine koje nisu štetne za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave, kao i mjere za ostvarenje te vizije. Planom se povezuju sve relevantne politike EU-a radi rješavanja problema onečišćenja i njegovog sprječavanja, s posebnim osvrtom na digitalna rješenja. Predviđa se i preispitivanje zakonodavstva EU-a kako bi se utvrdili mogući nedostaci i područja u kojima je potrebno poboljšati njegovu provedbu. 
U planu su postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja na izvoru do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. – zdravog planeta za zdrave ljude, posebno u pogledu: 
  1. poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 %, 
  2. poboljšanja kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 %) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 %), 
  3. poboljšanja kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %, 
  4. smanjenja broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 %,
    smanjenja broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 % i
  5.  znatnog smanjenja proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 

Više informacija dostupno je ovdje


Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu