Fond za aktivno građanstvo otvorilo natječaj za financiranje organizacija civilnog društva

Search form

Fond za aktivno građanstvo otvorilo natječaj za financiranje organizacija civilnog društva

Programom se želi jačati uloge nevladinih organizacija u promicanju demokracije, uključivanju javnosti u procese donošenja odluka na nacionalnoj i lokalnoj razini te zaštiti ljudskih prava. Ovim Pozivom će biti podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi troškovi: 
  • Troškovi osoblja (plaće radnika i naknade za vanjske usluge fizičkih osoba, troškovi volontera na projektu) 
  • Putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice 
  • Troškovi nove ili rabljene opreme 
  • Troškovi potrošne robe 
  • Troškovi reprezentacije 
  • Troškovi smještaja i putni troškovi za sudionike projekta 
  • Troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora (do 50% prihvatljivih troškova)

Rok za predaju dokumentacije: 31. svibnja 2021., 12 h (podne)


Slika: Google Images
Izvor: //rk-smz.hr/