Komisija ocjenjuje napredak u EU-u i započinje savjetovanje o ribolovnim mogućnostima za 2022

Search form

Komisija ocjenjuje napredak u EU-u i započinje savjetovanje o ribolovnim mogućnostima za 2022

Komisija je donijela Komunikaciju „Prema održivijem ribarstvu u EU-u: trenutačno stanje i smjernice za 2022. ” Iz nje je vidljivo da, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, ribarstvo postaje sve održivije, čime se podupiru prelazak na zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav EU-a te održivi izvori dohotka ribara iz EU-a. 

Više informacija dostupna je ovdje

Slika: Google Images
Izvor: europa.eu