Komisija predlaže novu uredbu za otklanjanje narušavanja uzrokovanih stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Search form

Komisija predlaže novu uredbu za otklanjanje narušavanja uzrokovanih stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Europska komisija danas predlaže novi instrument za otklanjanje mogućih štetnih učinaka stranih subvencija na jedinstvenom tržištu. 
Današnji zakonodavni prijedlog uslijedio je nakon donošenja Bijele knjige u lipnju 2020. i opsežnog postupka savjetovanja s dionicima. 
Njegov je cilj popuniti regulatornu prazninu na jedinstvenom tržištu, gdje se subvencije vlada trećih zemalja trenutačno uglavnom ne nadziru, dok se subvencije država članica pomno kontroliraju. 
Novi instrument osmišljen je kako bi se u svakoj situaciji na tržištu učinkovito riješio problem stranih subvencija koje narušavaju tržišno natjecanje i ravnopravne uvjete na jedinstvenom tržištu. 
Ključan je i za provedbu danas donesene ažurirane industrijske strategije EU-a promicanjem pravednog i konkurentnog jedinstvenog tržišta te stvaranjem uvjeta pogodnih za uspješan razvoj europske industrije. 
Pravila EU-a o tržišnom natjecanju i javnoj nabavi te instrumenti trgovinske zaštite imaju važnu ulogu u osiguravanju pravednih uvjeta za poduzetnike koji posluju na jedinstvenom tržištu. 
Međutim, nijedan od tih instrumenata ne primjenjuje se na strane subvencije koje poduzetnicima pružaju nepoštenu prednost u stjecanju poduzeća iz EU-a, sudjelovanju u javnim natječajima u EU-u ili obavljanju komercijalnih djelatnosti u EU-u. 
Primjeri takvih stranih subvencija jesu beskamatni zajmovi i druga financiranja ispod tržišnih uvjeta, neograničena državna jamstva, sporazumi s nultom poreznom stopom ili izravna bespovratna sredstva. 
Današnji prijedlog popraćen je izvješćem o procjeni učinka u kojem su detaljno objašnjeni razlozi za donošenje predložene uredbe te je opisano nekoliko situacija u kojima strane subvencije mogu narušiti jedinstveno tržište.
Više o temi možete pročitati na poveznici. 

Slika: Google Images