Konferencija o budućnosti Europe: neka se vaš glas čuje

Search form

Konferencija o budućnosti Europe: neka se vaš glas čuje

Izvršni odbor je 9. svibnja prihvatio poslovnik koji regulira pitanje sastava plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe te načina njezina rada. Tekst odobren na Dan Europe 2021. nadopunit će pravila koja određuju na koji će način platforma, paneli i skupština Konferencije preoblikovati prioritete građana, njihova nadanja i interese, u provedive preporuke. Riječ je o dodatku prethodno prihvaćenim pravilima o načinu rada Izvršnog odbora te o sudjelovanju građana.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images