Marco Polo info dani

Search form

Marco Polo info dani

Na info danima se mogu dobiti osnovne i krucijalne informacije o tome kako pripremiti dobar projektni prijedlog te kako se uspješno prijaviti na natječaj. Također predstavljaju priliku za postavljanje pitanja, razmjenu stajališta... Na Info danima ćete dobiti najnovije vijesti vezane uz Program te informacije o samom Programu. Biti će prezentirani projekti koji su u tijeku te faktori njihova uspjeha. Biti će govora o tome kako se prijaviti za financiranje u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga u 2013. godini. Imati ćete priliku diskutirati o svome projektu s timom EACI iz programa Marco Polo.
Održati će se u Albert Borschette Conference Centre, rue Froissart 36, 1049 Brussels, 10.4.2013. godine.
Slika: google images