Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije podnijelo izvještaj o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Search form

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije podnijelo izvještaj o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Izvješće o korištenju ESI fondova i pretpristupnih programa pomoći EU obuhvaća ključne podatke o provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020.: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
(OPULJP), Programa ruralnog razvoja (PRR) i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPiR) polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog (operativnog) programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Pored financijskih pokazatelja iskorištenosti ESI fondova za svaki (operativni) program, Izvješće daje opisni prikaz stanja provedbe korištenja sredstava iz ESI fondova kroz prikaz pojedinih
(operativnih) programa, s informacijama o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, pregledu objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i drugim informacijama relevantnim za izvještajno razdoblje. 
Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine dostupno je na poveznici.Slika: Google images