Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere II.1. "Inovacije" iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020.

Search form

Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere II.1. "Inovacije" iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, Mjere II.1. „Inovacije“ u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Savjetovanje je otvoreno od 11.08. do 10.09., dok se objava izvješća očekuje 19.09.2016. godine.

Nacrt Pravilnika pogledajte na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3922

Slika: Google Images