Natječaj za Poslovnu nagradu za okoliš u 2021. otvoren do 20. srpnja

Search form

Natječaj za Poslovnu nagradu za okoliš u 2021. otvoren do 20. srpnja

Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini otvoren je do 20. srpnja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj 26. travnja, a cilj natječaja je prepoznati i nagraditi one koji najviše doprinose zaštiti okoliša i ohrabriti poslovni sektor u Hrvatskoj kako bi dao svoj doprinos u tranziciji prema klimatski neutralnom i resursno učinkovitom društvu. 

 Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija: 
  • Upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava. 
  •  Proizvodi i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.
  • Proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj. 
  • Međunarodna poslovna suradnja - za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji. 
  • Poslovanje i bioraznolikost – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave. 
Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu su izrađeni za svaku od pet kategorija i nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: nagrade2021@mingor.hr
Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom se može dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti, s napomenom „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!“ Slika. Google Images