Novi EU program Copernicus korak do početka rada

Search form

Novi EU program Copernicus korak do početka rada

Europska komisija ojačala je svoje partnerstvo sa Europskom svemirskom agencijom kako bi omogućila europskom programu Copernicus njegov normalan rad u idućih sedam godina. Ovaj je program namijenjen promatranju Zemlje, a u novom bi programskom razdoblju trebao raspolagati sa 3,15 milijardi eura. Sklapanjem sporazuma, Europska komisija preuzela je odgovornost u definiranju strateških prioriteta i ciljeva programa, a Europska svemirska agencija (ESA), trebala bi osigurati tehničku suradnju i osigurati realizaciju ciljeva programa. 
Programom će se osigurati nadzor i praćenje podsustava, atmosfere, oceana i površine planeta Zemlje. Korištenjem satelita, osigurati će se pravovremene, pouzdane i relevantne informacije o širokom rasponu tema iz područja okoliša, klime i sigurnosti. Na ovaj bi se način, omogućio napredak u načinu na koji se vodi briga za planet Zemlje, jer će se pravovremenim i točnim informacijama omogućiti kvalitetnije upravljanje klimatskim promjenama i mogućim prirodnim katastrofama. 

Slika: Google Images