Obavijest o produljenju obustave

Search form

Obavijest o produljenju obustave

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga za navedene Grupe predmetnog Poziva.

Obzirom da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za navedene Grupe, kao i činjenicu da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, produljuje obustavu poziva za navedene Grupe predmetnog Poziva do kraja dana 31. srpnja 2021. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja produljenja obustave za navedene Grupe neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.

Slika: Google Images