Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027.

Search form

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., u tijeku je postupak javnih konzultacija s dionicima kako bi se odabrali relevantni ciljevi i područja koja će se financirati u razdoblju 2021.-2027. Na temelju teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, pripremljen je upitnik kako bi se dodatno definirala tematska područja i dobio najbolji mogući uvid u potrebe i potencijale programskog područja.

Upitnik je dostupan do 31. svibnja 2021. godine na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images