Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Hrvatska-Srbija 2021.-2027.

Search form

Objavljen anketni upitnik u sklopu izrade Interreg Programa Hrvatska-Srbija 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027., u tijeku je postupak javnih konzultacija s dionicima kako bi se odabrali relevantni ciljevi i područja koja će se financirati u razdoblju 2021.-2027. 
Na temelju teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, pripremljen je upitnik kako bi se dodatno definirala tematska područja i dobio najbolji mogući uvid u potrebe i potencijale programskog područja. 
Anketni upitnik je dostupan do 04. lipnja 2021. godine, na poveznici. 
Više informacija o programu možete pronaći na linku.Slika: Google images