Objavljen Radni program i prvi natječaji novog programa Unije Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

Search form

Objavljen Radni program i prvi natječaji novog programa Unije Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

Nakon završetka implementacije njegovih prethodnika - programa Europa za građane (Europe for citizens) i Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship), Europska komisija je usvojila radni program njihovog nasljednika, tj. novog programa Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (Citizens Equality Rights and Values programme -CERV) za period 2021.-2022.
 
CERV program osigurava financiranje u području pravosuđa i temeljnih prava. Radnim programom 2021.-2022. financirat će se projektne ideje koje promiču nediskriminaciju i ravnopravnost spolova, prava djeteta, zajedničku europsku povijest i sjećanje, demokratski angažman građana, kao i borbu protiv rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.
 
Nova tematska cjelina vezana za promicanje vrijednosti EU (Union Values strand) ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja podržavanjem, osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini. Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images