Odluka o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“

Search form

Odluka o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.36), donijelo je Odluku o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ (UP.04.1.1.36.0001). 

Ova operacija namijenjena je daljnjem unaprjeđenju kvalitete e-usluga kroz njihovu standardizaciju. Standard razvoja e-usluga definira procese, ključne dionike, njihove uloge i odgovornosti, načela koja je potrebno slijediti, ključne točke analize usklađenosti i tehničke standarde. 
Cilj operacije je razviti korisnički orijentirane usluge na jedinstven način, sukladno relevantnim životnim situacijama građana i poduzetnika. Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju operacije „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ je 8.899.895,50 HRK. 

Odluka o financiranju nalazi se ovdje.

Slika: Google Images