Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti

Search form

Održivo financiranje i taksonomija EU-a: Komisija poduzima daljnje korake za usmjeravanje novca u održive aktivnosti

Europska komisija je donijela ambiciozan i sveobuhvatan paket mjera za poboljšanje novčanih tokova kojima se financiraju održive aktivnosti u Europskoj uniji.
Donesene mjere bit će ključne za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. tako što će omogućiti ulagateljima da preusmjere ulaganja u održivije tehnologije i poduzeća. 
Unija će postati globalni predvodnik u postavljanju standarda za održivo financiranje. 
Delegirana uredba formalno će se donijeti krajem svibnja nakon što prijevodi budu dostupni na svim jezicima Unije. 
Cilj je poboljšati protok informacija o održivosti u korporativnom sektoru. Time će se povećati dosljednost izvješćivanja poduzeća o održivosti kako bi se financijska poduzeća, ulagatelji i šira javnost mogli koristiti usporedivim i pouzdanim informacijama o održivosti.
Novim se prijedlogom revidiraju i jačaju postojeća pravila uvedena Direktivom o nefinancijskom izvješćivanju. Cilj je stvoriti skup pravila koja će s vremenom izvješćivanje o održivosti učiniti jednako važnim kao financijsko izvješćivanje. Zahtjevi EU-a za izvješćivanje o održivosti proširit će se na sva velika poduzeća i poduzeća uvrštena na burzu. To znači da će se gotovo 50 000 poduzeća u Uniji morati pridržavati detaljnih standarda Unije o izvješćivanju o održivosti, što je povećanje u odnosu na dosadašnjih 11 000 poduzeća koja podliježu postojećim zahtjevima. Komisija predlaže izradu standarda za velika poduzeća i zasebnih, proporcionalnih standarda za mala i srednja poduzeća. Te standarde mala i srednja poduzeća koja nisu uvrštena mogu upotrebljavati na dobrovoljnoj osnovi.
Više o ovoj temi pročitajte na linku.Slika: Google images