Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu revizije Preporuke Vijeća EU-a o mobilnosti mladih volontera unutar EU-a i uklanjanju prepreka za međunarodno volontiranje

Search form

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu revizije Preporuke Vijeća EU-a o mobilnosti mladih volontera unutar EU-a i uklanjanju prepreka za međunarodno volontiranje

Okvir politike za volontiranje uglavnom je utvrđen Preporukom Vijeća iz 2008. o mobilnosti mladih volontera. 
Cilj je Preporuke ukloniti prepreke za volontiranje u Europi, povećati kapacitet za pružanje mogućnosti za volontiranje, smanjiti prepreke sudjelovanju, posebno za skupine u nepovoljnom položaju i povećati priznavanje stečenih vještina. 
Preporuka Vijeća iz 2008. trenutno je i dalje aktualna, no u 2021. planirana je njezina revizija, a u okviru javnih savjetovanja svi građani pozvani su izraziti svoja stajališta o aspektima prava i politika EU-a prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge. 
Revizija koju je predvidjela Komisija imala bi za cilj prevladati, odnosno izbjeći administrativne, pravne i financijske prepreke, posebno za mlade koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, uključujući i program Europske snage solidarnosti, te koji imaju drugačiji pravni status u kontekstu prekograničnih aktivnosti, što sa sobom može nositi rizik gubitka prava na različite socijalne beneficije ili pak uskraćivanja priznavanja vještina koje su stekli volontiranjem. 
Revizijom preporuka nastoji se i pojasniti očekivanja od organizacija uključenih u projekte koji obuhvaćaju više država te pomoći organizacijama u izgradnji kapaciteta za provedbu sigurnih i visokokvalitetnih aktivnosti sa stvarnom edukativnom vrijednošću. 
Javno savjetovanje otvoreno je do 21. srpnja, a više možete saznati na poveznici.


Slika: Google images