Pojašnjenje kriterija za kupnju mehanizacija iz programa IPARD (mjera 101)

Search form

Pojašnjenje kriterija za kupnju mehanizacija iz programa IPARD (mjera 101)

Mogućnost ulaganja u cjelokupnu poljoprivrednu mehanizaciju, posebice ulaganja u kupnju traktora i žitnih kombajna, izazvala je veliki interes potencijalnih korisnika za prijavu na natječaj za mjeru 101 IPARD programa. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimili su veliki broj upita potencijalnih korisnika za pojašnjenje pojedinih kriterija i uvjeta propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 101 (NN 36/14) IPARD programa vezano uz kupnju mehanizacije, tj. kupnju traktora i žitnih kombajna. Slijedom toga, u nastavku donosimo pojašnjenje. 

a) Pojašnjenje kriterija i uvjeta za kupnju traktora

U Specifičnim kriterijima za ulaganja u traktore (Prilog VII Pravilnika o provedbi mjere 101) propisana je maksimalna prihvatljiva snaga traktora za određenu veličinu kapaciteta/površine unutar svakog sektora ulaganja/vrste proizvodnje.
Ukoliko u fazi podnošenja prijave za ulaganje u nabavku traktora, Agencija za plaćanja zaprimi ponude za traktor veće snage (kW) u odnosu na kapacitet/površinu koju podnositelj ima prilikom podnošenja prijave a ne namjerava povećati kapacitet/površinu na kraju ulaganja (prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu) u skladu sa snagom traktora u priloženim ponudama, od podnositelja će se tražiti da ponovi postupak prikupljanja ponuda za traktor u skladu s postojećim kapacitetom/površinom.
Korisnici koji su prijavili ulaganja u nabavu traktora veće snage od dozvoljene jer su planirali povećanje kapaciteta/površina, a već sada znaju da povećanje do kraja ulaganja neće dostići, morat će ponoviti postupak prikupljanja ponuda za traktor prihvatljive snage. U protivnom, trošak nabave traktora biti će u cijelosti izuzet od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja. 

b) Pojašnjenje uvjeta i kriterija za kupnju žitnog kombajna

Nabava žitnog kombajna u sektoru voća i povrća nije prihvatljiv trošak jer ne odgovara tehnologiji proizvodnje u sektoru voća i povrća, te Agencija za plaćanja takvu nabavu neće odobriti. Nadalje, podnositelj prijave koji nabavlja žitni kombajn u ostalim dozvoljenim sektorima (sektorima mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, jaja) mora imati poljoprivredne površine pod žitaricama i/ili uljaricama. Prilikom prijave na natječaj (u investicijskoj studiji ili poslovnom planu) potrebno je navesti površinu pod žitaricama i/ili uljaricama, a podnositelj mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje pod žitaricama i/ili uljaricama proizvodnjom upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Nije prihvatljivo ulaganje u nabavu žitnog kombajna za one podnositelje koji će isključivo iz usluge drugim poljoprivrednim gospodarstvima obavljati žetvu. 

Očekuje se kako će navedena pojašnjenja otkloniti nedoumice vezane uz zadovoljenje kriterija i uvjeta propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 101 IPARD programa (NN 36/14) vezano uz kupnju traktora i žitnih kombajna. 


Više o programu IPARD: http://www.europski-fondovi.eu/program/ipa-v-ipard

Izvor: http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=1321
Slika: Google Images