Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Poziv "Promocija cjeloživotnog učenja faza II."

Search form

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Poziv "Promocija cjeloživotnog učenja faza II."

Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih iz Europskog socijalnog fonda dodijeljeno je 11.840.800,00 kn za provedbu Poziva na dostavu bespovratnih sredstava „Promocija cjeloživotnog učenja faza II.“
Svrha projekta je odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja različitih dionika u cjeloživotnom učenju podizanjem svijesti o važnosti učenja, a sve s ciljem osnaživanja sudionika i unaprjeđenja njihovih ključnih kompetencija i kapaciteta za sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. Nadalje, projektom će se ojačati kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih, odnosno kapaciteti najmanje 550 obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih, a aktivnostima promocije cjeloživotnog učenja radit će se i pojačano na dosegu što većeg broja građana Republike Hrvatske. 
Projektnim aktivnostima nastavit će se pružati kontinuirana stručna podrška ustanovama za obrazovanje odraslih te će se unaprijediti stručni kapaciteti dionika sustava obrazovanja odraslih, odnosno nastavnika, voditelja obrazovanja odraslih, ravnatelja i ostalog obrazovnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta sustava, posebice u radu s odraslim polaznicima kao osjetljivom skupinom. 
Više informacija o projektu možete pronaći ovdje

Slika: Google Images
Izvor. esf.hr