Potpora proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID -19

Search form

Potpora proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID -19

Obavještavamo tovljače svinja da je objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. 
Zahtjev za potporu podnosi se od 10. svibnja do 31. svibnja 2021. godine putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja, izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19".

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

  1. Izjavu iz Priloga I. Pravilnika
  2. presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog
    izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba
  3. ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno
    povezani vlasničkim ili drugim odnosima (obrazac objavljuje Agencija za
    plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama).
Detaljne informacije i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

Slika: Google Images