Prijedlog novih vrsta potpora kroz Mjere 10 i 14

Search form

Prijedlog novih vrsta potpora kroz Mjere 10 i 14

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, kojim se uvode nove vrste potpora u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene te Mjeri 14 Dobrobit životinja, u postupku je elektronskog savjetovanja do 11. lipnja 2021. godine
Navedenim izmjenama i dopunama u Mjeru 10 uvodi se novi tip operacije
  • 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, a za tipove operacija 
  • 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca 
  • 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira povećavaju se postojeći iznosi potpore

U Mjeru 14 u tipu operacije 

  • 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, kod kategorije životinja krmače i nazimice, uvodi se potpora za Poboljšanu skrb u prasilištu te Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka ili raspršivanjem vodom. 
  • 4.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu 
  •  14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu uvedeno je novo područje dobrobiti životinja Poboljšana hranidba te je uvedena diferencirana potpora za koze i ovce u proizvodnji mlijeka te mesa 
Zbog uvođenja navedenih novih vrsta potpora u mjeri 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje zahtjeva do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021., kao i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama.

Više informacija dostupno je ovdje 

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr