Program Marco Polo - ostvareni rezultati i planovi za budućnost

Search form

Program Marco Polo - ostvareni rezultati i planovi za budućnost

Od 2003. pa do 2012. godine, u sklopu programa Marco Polo, dodijeljena su 172 oblika bespovratne financijske pomoći za više od 650 tvrtki. U tu svrhu je 14. svibnja 2013. godine od strane Europske komisije predstavljeno Priopćenje o programu Marco Polo za ovo isto razdoblje. Program pomaže tvrtkama koje se bave uslugama prijevoza i to na ekonomičniji i za okoliš prihvatljiviji način nego što to rade ostali. Ovim priopćenjem predstavljene su i namjere u pogledu slijedećih koraka koji se planiraju ostvariti u razdoblju nakon 2013. godine. 
Marco Polo je jedini instrument Europske unije kojim ona potpomaže i sufinancira radnje koje se odnose na prijevoz tereta, logistiku i slične usluge na tržištu. Njegova je podrška uglavom usmjerena na prebacivanje prijevoza tereta sa cestovnih pravaca na one morske, željezničke, unutarne plovne puteve ili kombinirane vrste prijevoza. Također, bavi se i prevladavanjem strukturnih barijera na tržištu europskog teretnog transporta, razvoju inovativnih autocesta te promicanju zajedničkih aktivnosti učenja s ciljem poticanja i razmjene znanja u području logistike i prijevoza. 
S ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti europskog teretnog prijevoza i logistike u razdoblju 2014.- 2020., Europska komisija predlaže novi pristup koji ide u prilog održivim i inovativnim uslugama prijevoza. Detaljnije informacije o priopćenju dostupne su na linku: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2013-05-14-marco-polo-results-and-outlook_en.htm , a sve o programu Marco Polo saznajte na: http://europski-fondovi.eu/program/marco-polo-ii

Slika: google images