Program URBACT III – Prijedlog programa suradnje

Search form

Program URBACT III – Prijedlog programa suradnje

Radna tijela programa URBACT III su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila URBACT III – Prijedlog operativnog programa. Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje. Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014. stoga se pozivaju svi da se uključe u javnu raspravu popunjavanjem on-line obrasca za davanje komentara, primjedbi i prijedloga. 
URBACT III je program europske teritorijalne suradnje kojem je cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključenosti i jačanju urbano-ruralnih veza, pri čemu je važno napomenuti da URBACT III, ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (izgradnja gradskih prometnica i sl.). Program podržava 'soft' mjere edukacije građana i djelatnika javne uprave, razmjenu iskustava i dobre prakse, podizanje svijesti, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima i sl.
Program je namijenjen svim europskim gradovima koji žele potaknuti izradu strategija održivog urbanog razvoja i akcijskih planova, a glavne ciljne skupine i korisnici su jedinice lokalne samouprave (gradovi), njihova administracija, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika. U programu sudjeluju države članice EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska). Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) (Uredba EU br. 1299/2013) i nacionalnih doprinosa 28 država članica i 2 države partnera. Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22,0 milijuna € koji čine nacionalni doprinosi. Postotak sufinanciranja od država članica je 5,7%, ERDF 77%. Nacionalni doprinos se određuje prema broju stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika EU 28 iz 2012. godine. 


Link za on-line obrazac: http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/#consultation

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/news/2014/04/17/program-urbact-iii-prije....
Slika: Google Images