Publikacija o učinkovitosti programa Marco Polo

Search form

Publikacija o učinkovitosti programa Marco Polo

Od 2003. godine program Marco Polo financira projekte kojima se želi smanjiti opterećenje cestovnog prometa i prebaciti dio cestovnog prometa na željeznički promet i unutarnje plovne puteve. Programom se također želi smanjiti međunarodni cestovni promet, poboljšati učinkovitost zaštite okoliša, smanjiti gužve i povećati sigurnost na cesti.
Europski revizorski sud objavio je izvješće o radu programa u kojem iznosi svoja stajališta i smatra kako zadani ciljevi nisu u potpunosti ostvareni. Tako sud smatra da mnogi projekti nisu održivi i kako glavni cilj smanjenja i prebacivanja opterećenja cestovnog prometa na druge oblike prometa  nije ostvaren. Također, predlaže i neke buduće oblike financiranja koji bi bili vezani za projekte iz sektora prometa.


Publikaciju možete preuzeti na: http://europski-fondovi.eu/content/u-inkovitost-programa-marco-polo-u-sm...

Izvor: http://bookshop.europa.eu/en/have-the-marco-polo-programmes-been-effecti...
Slika: google images